تصفح

Comune di
CENTO
home
 
تغيير اللغة
italiano english español |عربي

الوثائق

03/01/2021 Refezione Scolastica DOMANDA PER AGEVOLAZIONE ISEE 2021
22/07/2020 Refezione Scolastica LETTERA GENITORI prot. 37460/2020
22/07/2020 Refezione Scolastica RICHIESTA DIETA ETICO/RELIGIOSA
22/07/2020 Refezione Scolastica RICHIESTA DIETA VEGETARIANA/VEGANA
15/07/2020 Refezione Scolastica MANUALE ISCRIZIONI ON LINE
19/06/2020 Refezione Scolastica MODULO RICHIESTA AGEVOLAZIONE TARIFFARIA IN BASE ALL'ISEE
19/06/2020 Refezione Scolastica MODULO ADDEBITO SEPA
19/06/2020 Refezione Scolastica MODULO RINUNCIA
19/06/2020 Refezione Scolastica CONTATTI GEMOS
الدخول في النظام
Hai dimenticato la password?

وصلات مواقع أخرى